Via di Città , 111 – Siena
+39 0577 223793 | +39 348 3611410
info@bialecerrutiarte.it

Categoria: EVENTI

Mostra personale di Alain Bonnefoit

2002 – “Alain Bonnefoit”

Share with:     

Share with:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Personale di Damian Giacov

2002 – Personale di Damian Giacov

Mostra personale di Damian Giacov Share with:     

Share with:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2001 – “Nespolo”

Share with:     

Share with:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Personale di Marco Borgianni

2001 – “Marco Borgianni Opere recenti”

Share with:     

Share with:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mostra personale di Mark Kostabi

2000 – “Kostabi”

Share with:     

Share with:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mostra personale di Luigi Paoletti

2000 – “Luigi Paoletti dipinti 1997 – 2000”

Share with:     

Share with:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mostra personale di Rosalba Arbore

2000 – “Terre colte”

Share with:     

Share with:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mostra personale Missagia

2000 – “Claudio Missagia”

Share with:     

Share with:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Personale Marco Borgianni

2000 – “I sensi incantati”

Share with:     

Share with:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Personale di Gian Marco Crovetto

1999 – “Percorsi senesi”

Share with:     

Share with:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •